• 2 dager kl. 9.00-16.00
 • Målgruppe er Prosjektledere, teamledere, controllere, stedfortredere for egen leder, key account managere, rådgivere og andre i tilsvarende stillinger
 • Kursholder: Vivi-Ann Hilde
 • Ta kontakt med Bente Aspelund - office@considium.no - for nærmere informasjon og tilbud eller send inn skjema.

På kurset vil du få kunnskap om: 

 • Hvordan du skal utøver lederrollen uten personalansvar for å oppnå tillit og respekt
 • Mandatet du må sikre deg for å lykkes 
 • De 5 grunnstenene i ledelse, områder du som leder mer eller mindre må beherske
 • Hvordan, hvorfor og når benytte coaching i din ledelse
 • Hvordan du kan gjennomføre vanskelige samtaler på en god måte 
 • Hvordan du får tak i hva som motiverer den enkelte medarbeider 
 • Hvilke roller et velfungerende team bør inneha 
 • Hvordan redusere konflikter og skape økt forståelse i teamet mellom ulike profiler
 • Hva du skal gjøre for å få gjennomslag og troverdighet gjennom din kommunikasjon
 • Hvordan gi og motta tilbakemeldinger

For mer informasjon, ta kontakt med oss

Similar courses

Course one title goes here

 • Course detail one
 • Course detail two
 • Course detail three

Rapidiously evolve dynamic systems and fungibly reconceptualise market-driven strategic theme areas with dynamically unleashed alternative

See course details

Course two title goes here

 • Course detail one
 • Course detail two
 • Course detail three

Rapidiously evolve dynamic systems and fungibly reconceptualise market-driven strategic theme areas with dynamically unleashed alternative

See course details

Course three title goes here

 • Course detail one
 • Course detail two
 • Course detail three

Rapidiously evolve dynamic systems and fungibly reconceptualise market-driven strategic theme areas with dynamically unleashed alternative

See course details

Course four title goes here

 • Course detail one
 • Course detail two
 • Course detail three

Rapidiously evolve dynamic systems and fungibly reconceptualise market-driven strategic theme areas with dynamically unleashed alternative

See course details

Course five title goes here

 • Course detail one
 • Course detail two
 • Course detail three

Rapidiously evolve dynamic systems and fungibly reconceptualise market-driven strategic theme areas with dynamically unleashed alternative

See course details

Course six title goes here

 • Course detail one
 • Course detail two
 • Course detail three

Rapidiously evolve dynamic systems and fungibly reconceptualise market-driven strategic theme areas with dynamically unleashed alternative

See course details