Økonomistyring-icon

Økonomistyring

Økonomistyring handler ikke om årsregnskapet eller om å betale fakturaer. Det handler om å ta rollen som forretningspartner, speider og garantist for god nattesøvn; sikre at prosjektene dine leverer som avtalt.

Fortsatt henfaller noen økonomifunksjoner til historiearbeid, men det behøver slett ikke være sånn. En veldrevet økonomifunksjon har langt mer å tilby.

 

Vi bidrar på forskjellige områder for å sikre resultatene.

 Typiske oppdrag kan være:

 • «Close the gap» - Effektiv prosess for å lukke budsjettavviket
 • ABC analyse – Analyse for å identifisere dine lønnsomme og mindre lønnsomme produkter 
 • Sunne økonomiprosesser – Utvikling av business controlling, regnskap og likviditetsstyring

Gratulerer! Er du en av de få?

Kan du nikke gjenkjennende til disse punktene har du all grunn til å være fornøyd: 

 • Du har kontroll på tallene og kjenner rot-årsaken til avvikene
 • Du får sjelden overraskelser i tallene
 • Du har gode prosesser for å lukke budsjettavvikene (for de vil komme)
 • Controllerne er fremoverlente og i forkant av forretningsutviklingen
 • Du avverger fremfor å måtte forklare i etterkant
 • Du har godt nedbrutte budsjetter og utarbeider løpende forecasts
 • Det er fullt fokus og kontroll på balansen i regnskapet
 • Du har optimal likviditetsstyring (lite kapital er bundet i den operative driften)
 • Du vet hvor i virksomheten du tjener penger

Dersom dette er tilfellet må vi få gratulere deg.
I motsatt fall hjelper vi deg mer enn gjerne til å bli litt bedre.

Considium om økonomistyring

God økonomistyring

God økonomistyring er som et veldrevet maskineri. Det starter med å forstå virkeligheten. Dette er ofte oppgaven til business controllerne. Virkeligheten skal oversettes til tall som mates inn i et økonomisystem.
Økonomirapportene blir videre et verktøy for å gi «push back» og utfordre driften på utvikling og tendenser.

Økonomisystemene bearbeides kontinuerlig for til enhver tid å gjenspeile sannheten gjennom gode avstemminger og riktig balanseverdier. Gode økonomirapporter og oppdaterte tall gir sikre valg og rask reaksjonsevne ved behov.

Sunn drift handler også om å binde minst mulig kapital i driften (arbeidskapital). Dette er arbeid ssom alt for ofte glemmes. Husk at fri kapital er nøkkelen til investeringer, markedsføring, ekstra ansatte etc. Det er ingen grunn til å være bank for andre, med mindre det faktisk er kjernevirksomheten din.

Høres det kjent ut?

 

Considium om viktigheten av økonomistyring
palm-trees-bg

Hva er det vi gjør

Våre kunder har forskjellige utgangspunkt. Noen har behov for å få orden på tallene, mens andre ønsker å foredle allerede gode prosesser.

Uansett vil vi starte med å løpe igjennom økonomiprosessene sammen med deg for i felleskap å finne ut hvor skoen trykker.

Vi fasiliterer prosesser hvor vi ønsker at virksomhetens medarbeidere selv kommer med løsningene slik at læring og forankring blir værende i virksomheten. Enkelte analyser, som ABC analyse, utfører vi på vegne av virksomheten.

Vi kobler oss raskt til eksisterende organisasjon og søker å løse oppgavene med minimal tilleggsbelastning på organisasjonen, i en ofte allerede hektisk hverdag.

037_te_considium-2274

Noe av det vi kan hjelpe deg med for å sikre de økonomiske resultatene

ABC analyse
Mange tror de vet hvilke produkter eller virksomhetsområders som er lønnsomme, eller motsatt. «Activity Based Costing» er en faktabasert tilnærming, som har hjulpet mange virksomheter til å bli mer lønnsomme. Mange har blitt overrasket.

Sunne økonomiprosesser
God økonomistyring er som et veldrevet maskineri med prosesser som gjensidig påvirker hverandre. Vi arbeider sammen med økonomiteamet for å utvikle business controller rollen, setter opp gode regnskapsrutiner og prosesser for sunn likviditetsstyring.

 

Få orden på tallene
Noen ganger er det godt å få hjelp utenfra og se ting med nye øyne når ting har kjørt seg fast. Det kan være mange årsaker til at det er behov for noen ekstra krefter for å sette ting på plass. Vi setter oss hurtig inn i problemstillingen og hjelper deg med å få orden på tallene. 

«Close the gap»
Budsjetter er et beste estimat på hva vi skal levere i tiden som kommer. Det som er sikkert ar at virkeligheten ofte ser annerledes ut enn planene som ble lagt. Jo tidligere du starter med å lukke avvik desto større er sannsynligheten for at du klarer det. Vi har kompetanse og metodikk til å hjelpe deg og virksomheten din gjennom denne prosessen.