Hvem er Considium og hva gjør vi? Se
intervjuet med Siri Fürst og Terje Folge.

 

Siden oppstarten i 1985 har vi alltid hatt oppdragsgivers behov som ledestjerne i våre oppdrag. Våre kunder vil møte erfarne rådgivere med omfattende ledererfaring fra private og offentlige virksomheter.

 

«Vi våger å gjøre det enkelt»

Vi hjelper ledere med å få teamet sitt med seg, slik at de sammen når mål og oppnår bedre resultater. Vi gjennomfører ikke standardiserte utviklingsprogrammer. Vi har ingen tykke, ferdige manualer eller analyser, men «slår følge» med deg og ditt lederteam i et arbeidsfellesskap. Vi står last og brast med deg – og er på samme parti. 

Ta kontakt med oss

Business team having video conference in the conference room

white-quote

«Det vi derimot er spesialister på, er å utnytte de ressursene og den kunnskapen som allerede finnes hos deg.

Personlig og utfordrende

Vår arbeidsform har alltid vært praktisk, meget personlig og sterkt resultatrettet. Gjennom dette stiller vi store krav både til våre kunder og til oss selv. Det skal være krevende å være kunde av Considium.

Når søkelyset rettes mot deg og din ledergruppe angrer du kanskje et øyeblikk på at du engasjerte oss. Det kan gjøre vondt å bli utfordret når våre rådgivere går rett på sak med ærlige tilbakemeldinger og nærgående spørsmål. Smerten er fort glemt når resultatene kommer. Det er det vi alle jobber for – å skape bedre resultater sammen med deg!

De tøffe spørsmålene og det intense arbeidet har et positivt etterslep. Bedre resultater og svært gode referanser fra våre samarbeidspartnere i næringsliv og offentlig forvaltning.

 

Vi spiller deg god

En av de grunnleggende verdiene vi baserer vårt arbeid på er «likeverd» – både i samarbeidet med våre kunder og internt hos oss.

Vi tror ikke at vi kan mer enn deg. Det vi derimot er spesialister på, er å utnytte de ressursene og den kunnskapen som allerede finnes hos deg. Ved å vise respekt for denne kompetansen, og samtidig tilføre energi, kreativitet og handlekraft, skaper vi varige resultater.

Internt er vi alle er likeverdige partnere og medeiere, som dyrker våre ulike styrker. Bredden i laget gjør oss mer kompetente og robuste, og bedre i stand til å skape resultater for deg.

Hva så når terrenget forandrer seg? For slik er virkeligheten: Endring møter vi stadig vekk.

Vi lever av – og med – forandringer. Det er vår hverdag og vi høster energi fra det. Samtidig er vi en medspiller som skaper trygghet og forutsigbarhet for deg, selv under endring og usikkerhet.

Kåret til Årets konsulent-selskap 2013.

Les juryens begrunnelse
Considiums visjon er at vi skal våge å gjøre det enkelt. Vi skiller oss fra andre aktører ved at vi går rett på sak med fokus på resultat og bruker enkle og praktiske metoder. Våre rådgivere utvikler og bruker kundens egne ressurser for å oppnå resultater.

Juryens begrunnelse:

Considium Consulting Group har siden starten i 1985 vært en drivende kraft for bruk av enkle konsulentvirkemidler og har et overordnet fokus på resultater oppnådd gjennom involvering av kundens egne ressurser. Selskapets faglige fundament er solid og oppsummeres i boken ‘Resultatledelse i teori og praksis!’ ført i pennen av grunnlegger John-Erik Stenberg.

I sitt arbeid med Norsk Gjenvinning skulle Considium sørge for gjennomføringskraft i forbindelse med den omstilling konsernet er inne i. Utgangspunktet var å samle konsernets mange divisjoner under en felles kultur og iverksette tiltak for raskt å få frem en adferd som fremmer lagånd, ser fremover og fokuserer på resultatet. Konsulentenes arbeid har medført en omfattende og ønsket adferd som fremmer lagånd, ser fremover og fokuserer på resultatet. Konsulentenes arbeid har medført en omfattende og ønsket adferdsendring i alle ledergrupper som har tatt i bruk selskapets metodikk for resutlatledelse. Det vektlegges at en tett oppfølging av interne ressurser har sikret resultater, fremmet lagånd og et ønske om å hjelpe hverandre.

 
Paleo kogi edison bulb blue bottle. Intelligentsia deep v stumptown palo santo messenger bag blog health goth food truck authentic neutra. Actually messenger bag cardigan, schlitz gentrify street art fashion axe pok pok microdosing art party 90's chambray. 
 
Paleo kogi edison bulb blue bottle. Intelligentsia deep v stumptown palo santo messenger bag blog health goth food truck authentic neutra. Actually messenger bag cardigan, schlitz gentrify street art fashion axe pok pok microdosing art party 90's chambray. 

Nøkkelinformasjon

 • 1985

  Selskapet ble etablert som egen enhet i EB-konsernet under navnet EB Management Consultants.

 • 1990

  Selskapet endret navn til Considium Consulting Group AS og 100% av selskapet ble kjøpt av de ansatte

 • 2010

  Considium omsatte for 35 mill. fordelt på 130 kunder innen privat og offentlig sektor

 • 2013

  Considium ble kåret til Årets konsulentselskap

 • 2016

  Selskapet ble etablert som egen enhet i EB-konsernet under navnet EB Management Consultants.

 • 2020

  Considium er i dag eiet og ledet av 22 partnere med allsidig ledererfaring fra norsk næringsliv.

Hva sier våre kunder?

Tilbakemeldinger er viktig for at vi skal kunne levere gode tjenester. Slik vurderer de oss:

 

score1

Gir verdi for pengene

 

 

score2

Utfordrer oss som kunde

 

 

score3

Leverer som avtalt

 

 

score4

Anbefaler oss til andre

 

 

score5

Faglig dyktige mennesker