Selskapet

Considium er i dag eiet og ledet av 22 partnere med allsidig ledererfaring fra norsk næringsliv. Vi gjennomførte i fjor oppdrag for 130 forskjellige bedrifter innen privat og offentlig sektor.

Vi skal være profesjonelle rådgivere for ledere og organisasjoner som ønsker å oppnå bedre resultater og å omstille seg for å møte nye utfordringer. Dette er også noe av bakgrunnen for sammensetningen av partnerfellesskapet i Considium. Våre konsulenter har erfaring fra fagområder som strategi- og forretningsutvikling, forenkling av arbeidsprosesser, prosjektarbeid, salg og HR.

Felles for alle konsulentene er at vi leverer oppdrag relatert til resultatledelse.

 
Arne Martin hjemmesiden

Arne Martin Nytrøen

Partner/styreleder

Telefon: 93 46 39 63 E-post: nytroen@considium.no
Bente - hjemmesiden

Bente Aspelund

Partner/adm. avd.

Telefon: 41 00 39 00 E-post: aspelund@considium.no
Mette - hjemmesiden

Mette Rosendal

Partner/Daglig leder

Telefon: 90 11 57 68 E-post: rosendal@considium.no
Sigurd - hjemmesiden

Sigurd Lae

Partner

Telefon: 90 17 55 41 E-post: lae@considium.no