Selskapet

Considium er i dag eiet og drevet av 22 partnere med allsidig ledererfaring fra norsk næringsliv. Vi gjennomførte i fjor oppdrag for 130 forskjellige bedrifter innen privat og offentlig sektor.

Vi skal være profesjonelle rådgivere for ledere og organisasjoner som ønsker å oppnå bedre resultater og å omstille seg for å møte nye utfordringer. Dette er også noe av bakgrunnen for sammensetningen av partnerfellesskapet i Considium. Våre konsulenter har erfaring fra fagområder som strategi- og forretningsutvikling, forenkling av arbeidsprosesser, prosjektarbeid, salg og HR.

Felles for alle konsulentene er at vi leverer oppdrag relatert til resultatledelse.