Bjarte - hjemmesiden

logo-icon

Bjarte Reve

Partner

Telefon: 97 10 95 85 E-post: bjarte.reve@considium.no

Bjarte Reve er partner i Considium.  Som partner i Considium vil Reve arbeide med kunder innen bla sykehus, bioteknologi, E-helse og universitetssektoren. Han er også daglig leder i innovasjonsnettverket Nansen Neuroscience Network.

Reve har 20 års erfaring fra privat og offentlig helsevesen og har hatt lederrroller i legemiddelselskap, Apotek1, Helse Sør RHF, Ernst & Young, Oslo Cancer Cluster og Akershus Universitetssykehus.

Han har siden 2015 vært daglig leder for Nansen Neuroscience Network, et innovasjonsnettverk som kobler fremragende hjerneforskere, leger og næringsliv. Formålet er å utvikle ny diagnostikk og behandling mot hjernesykdommer som Alzheimer, MS, ALS og Parkinson.

Reve har utviklet Helseinnovatørskolen sammen med UiO, NTNU og Karolinska Institutet.

For arbeidet som leder for Oslo Cancer Cluster ble han utnevnt som Young Global Leader av World Economic Forum. Han er i dag aktiv i WEF i deres ekspertnettverk for nevrovitenskap.

 

Bjarte Reve hjelper kunder som ønsker å
  • forbedre sin markedsposisjon i helsesektoren
  • bli tydelig på de resultater som skal oppnås, og gjennom gode ledelsesprosesser gir medarbeiderne frihet til å nå målene
  • forbedre kvaliteten på sine tjenester gjennom å forstå brukernes behov
  • forstå de politiske rammebetingelsene
  • kommunisere effektivt om sine produkter til målgruppen
  • få økt innovasjon/nye produkter ut av sin forskning

 

«Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater»