Bjarte - hjemmesiden

logo-icon

Bjarte Reve

Partner

Telefon: 97 10 95 85 E-post: bjarte.reve@considium.no

Bjarte Reve er partner i Considium. Han støtter kunder som trenger bistand til å nå sine mål innen forretningsutvikling og gjennomføre sine strategier.  

Reve har kunder innen offentlig og privat helsetjeneste, universitetssektoren, oppstartsselskap som trenger hjelp til skalering, og bistår eiendomsutviklere som tar sosial bærekraft på alvor.

Han er også daglig leder i innovasjonsnettverket Nansen Neuroscience Network, og leder omstillingen av Nesna kommune i Nordland.

Reve har 20 års erfaring fra privat og offentlig helsevesen og har hatt lederroller i legemiddelselskap, Apotek1, Helse Sør RHF, Ernst & Young, Oslo Cancer Cluster og Akershus Universitetssykehus.

Reve har utviklet Helseinnovatørskolen sammen med UiO, NTNU og Karolinska Institutet.

For arbeidet som leder for Oslo Cancer Cluster ble han utnevnt som Young Global Leader av World Economic Forum.

Bjarte Reve hjelper kunder som ønsker å

  • forbedre sin markedsposisjon og gjennomføre sine strategier
  • ha sosial bærekraft som en del av sine prosjekt
  • forbedre kvaliteten på sine tjenester gjennom å forstå brukernes behov
  • forstå de politiske rammebetingelsene
  • kommunisere effektivt om sine produkter til målgruppen
  • få økt innovasjon/nye produkter ut av sin forskning

 

«Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater»