Esben Keim

logo-icon

Esben Keim

Partner

Telefon: 91 51 75 00 E-post: keim@considium.no
 • Ser du  et potensiale i din bedrift til å bli betydelig bedre til å omsette strategier og planer til handlinger som påvirker resultatet?
 • Bruker du OKR, men opplever ikke ønsket effekt med økt samspill og engasjement?
 • Tror du økt mangfold i din organisasjon på sikt vil skape bedre resultater, men er usikker på hvordan og hvorfor?
 • Ønsker du en endring fra produktdrevet til en verdidrevet organisasjon?
 • Ønsker du et aktivt forhold til ledelse som er tilpasset yngre arbeidstakere og deres forventninger til tilbakemeldinger og synlighet?
 • Ønsker du å vite mer om kunnskapen din virksomhet har behov for i morgen?
 • Ønsker du at styrets bidrag skal transformeres til en forretningsdrivende ressurs?

Da kan jeg bidra aktivt!

Hvordan skaper jeg verdi for mine oppdragsgivere?

Som konsulent er jeg en pådriver og sparringspartner som utfordrer og ser muligheter. Min erfaring er at endringer tar tid, men systematisk arbeid med fokus på enkelhet, gjennomføring og kontinuitet, sikrer resultater. Hovedfokuset er alltid å oppnå resultater og mål. Kombinasjonen av variert ledererfaring, sterk forretningsforståelse fra flere bransjer og velprøvde metoder, sikrer at jeg raskt og effektivt kan bistå deg med dine lederutfordringer og operasjonelle problemstillinger. Jeg har jobbet aktivt med utvikling av presterende team i over 20 år, både som deltaker, leder og rådgiver.

Hva har jeg i kofferten?

 • Fra operative lederroller i næringslivet har jeg fått god forståelse for ledelsesmessige dilemmaer når resultatene ikke blir som planlagt.
 • Fra arbeid i og med innovative teknologibedrifter har jeg god innsikt i hvordan teknologi kan bidra til verdiskapning, nye forretningsmodeller og utvikling.
 • Fra corporate finance- og styrearbeid har jeg god forståelse for eierperspektivet.
 • 10 år med rådgivning av over 100 virksomheter hvor strategi/ledelse, innovasjon og internasjonalisering har stått i sentrum.
 • Jeg forstår at alle virksomheter er unike og at det ikke er noe one-size-fits-all.

"Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater"