Sigurd - hjemmesiden

logo-icon

Sigurd Lae

Partner

Telefon: 90 17 55 41 E-post: lae@considium.no
Fra ord til handling – Gjør vi det vi har sagt vi skal gjøre?

Som leder og konsulent har jeg alltid arbeidet for å sikre en sterk involvering av mellomledere og nøkkelpersoner i en organisasjon. Gjennom dette ønsker jeg å skape en god forståelse for strategi og prioriteringer og samtidig bygge en sterk bedriftskultur med god samhandling på tvers av avdelinger og geografi. Som et resultat av dette har jeg gjennom mitt arbeid bidratt til å utvikle kundenes gjennomføringsevne med tilhørende økonomiske resultater, som er godt over det som er forventet.

 

Hvem utfordrer deg som leder?

Ledelse er ofte en ensom disiplin fordi det er få som velger å gi ærlig feedback til sin egen leder, og når alt kommer til alt så sitter du alene igjen med ansvaret for dine beslutninger.

Jeg har lang erfaring som personlig veileder for ledere på alle nivåer og i mange forskjellige bransjer.  I denne sammenheng beskrives jeg som en lojal støttespiller for oppdragsgiver samtidig som jeg har en god evne til å utfordre eksisterende praksis.

Som konsulent og veileder drives jeg først og fremst av at kunden lykkes, og mitt viktigste bidrag er at jeg evner å hjelpe kunden til å få god oversikt i en «kaotisk» hverdag, og å kunne å se det store bildet.

 

«Forpliktelse på resultat og frihet på aktivitet’ krever at ledere gir medarbeiderne rom for å bidra og utvikle seg.»