TerjeAH-1

logo-icon

Terje Ask-Henriksen

Partner

Telefon: 91 15 25 55 E-post: ask-henriksen@considium.no

Terje Ask–Henriksen er partner i Considium. Han har bred ledererfaring som adm.dir. for betydelige forretningsområder i børsnoterte– og private selskaper, både internasjonalt og nasjonalt. Han har ledet store endringsprosesser i vekstselskaper med mange kulturer, gjennomført store resultatforbedringer, M&A, salg av selskap, endringsprosesser i sterke teknologimiljøer og omstillingsprosesser i produksjonsbedrifter.

Han har også erfaring fra styrearbeid i mange forskjellige bransjer, både internasjonalt og nasjonalt. Ask–Henriksen er utdannet ingeniør, bedriftsøkonom og har tilleggsutdannelse fra BI og IMD.

 

Terje Ask–Henriksens produktområder:
  • Implementering av resultatledelse og målstyring
  • Gjennomføring av strategiarbeid, snuoperasjoner, omorganiseringer, kostnadsreduksjoner og prosjektstyringg til ledere og ledergrupper
  • Styrearbeide og interimledelse
  • Oppkjøp, fusjoner og salg av bedrifter

 

«Drivkraften er å se at team jobber sammen mot fastsatte mål for å nå resultater»