trondhjemmesiden

logo-icon

Trond Adland

Partner

Telefon: 92 23 05 09 E-post: adland@considium.no

Trond Adland har toppledererfaring innen bank, finans, forsikring og IT og mange års erfaring som konsulent og rådgiver både innen finans og helse. Han har styreerfaring og har grunnlagt og utviklet en større kjede av tannlegevirksomheter.

Som første administrerende direktør i Pareto Bank, lykkes han sammen med styret og lederteamet å få fotfeste og lønnsomhet i et marked preget av usikkerhet og uforutsigbarhet. Han har hatt ansvar for fagområder i nordisk perspektiv og bidratt til tett samarbeid på tvers av kulturelle forskjeller. Han har ledet endringsprosesser i vekstselskaper i ulike faser, gjennomført resultatforbedringer og M&A.

Som konsulent er han analytisk, sterk på engasjement og tydelig på mål. Han er en prosjektkonsulent som gjennom sin erfaring skaper trygghet og soliditet. Han motiveres av å tilføre oppdragsgiver verdi og får energi av å jobbe med mennesker i team.

Han kan bidra i hele verdikjeden; forretningsplan, implementering og  resultatsikring. Han jobber med teamutvikling og lederutvikling og har lang erfaring som personlig sparringspartner for toppledere og mellomledere. Hans konsulenterfaring handler om å legge til rette for gode beslutninger.

Trond Adland er utdannet siviløkonom og har tilleggsutdannelse med master i økonomi, ledelse og IT fra BI.

 
 

«God målforankring gir fantastisk retning, kraft og energi»