Vibecke hjemmesiden 2

logo-icon

Vibecke Hverven

Partner

Telefon: 97 53 03 72 E-post: vh@considium.no
  • Ønsker du å ta grep for å få til en bærekraftig forretningsutvikling?
  • Ønsker du å finne nye tjenester og utvikle dine eksisterende tjenester?
  • Ønsker du å utvikle ledergruppen eller teamet ditt og sikre ønsket resultatoppnåelse?
  • Har du behov for resultatsikring av prosjektene gjennom forbedret samhandling og risikostyring slik at målene nås?
  • Har du behov for bistand i forbindelse med salg, oppkjøp og sikring av en god integrasjonsprosess?
  • Er det ønskelig at styret forbedrer seg i sitt arbeid og virksomhetsstyring?

      Da kan jeg hjelpe deg!

Jeg har selv som leder sikret bærekraftig forretningsutvikling av selskap og vet hva som skal til for å etablere og iverksette en bærekraftig forretningsstrategi. For å ta ord til handling må definerte bærekraftige målsettinger styre atferd, påvirke strategien, være langsiktig- og leve langt inn i framtiden.

Tjenester utvikles ved å se og gripe muligheter, innovativ tjenesteutvikling effektiviseres gjennom modeller som hjelper deg til å få med verdikjeden og potensiale i samarbeid. Å få hjelp til et godt startpunkt bringer deg trygt videre på veien.

Å få oppleve team som virkelig fungerer unner jeg alle. Det gir god energi, pågangsmot og stolthet. Jeg bidrar gjennom god innsikt og forståelse til utvikling av team som ikke utnytter sitt potensiale.

Etter alle mine år i virksomheter som lever av prosjekter, har jeg etablert forståelse av viktigheten av prosjektsikring underveis i prosjektets levetid for å nå målsetninger. Mange opplever at det knirker eller ender i brudd i sine prosjekter. Å få hjelp av en som ser alt med nye og nøytrale øyne er erfart å være særdeles nyttig. Er du i oppstarten av et prosjekt og vil sikre gjennomføringen eller noe knirker i større eller mindre grad, ta kontakt.

Skal du selge «din baby» eller ønsker å gjøre et oppkjøp, er det fint å ha med meg på din side som er godt kjent med denne type prosesser. Og ikke minst en vellykket fremtid sammen er avhengig av en god integrasjon.

Styrer skal bidra til verdiskapning i virksomheten. Styrearbeid blir stadig mer krevende i et samfunn i rask utvikling med økte krav til styring og rapportering. Å få bistand fra meg med innsikt og erfaring i styrearbeid kan skape ny forståelse og dynamikk.

Jeg er utdannet sivilingeniør og har over 20 års ledererfaring, inklusive 12 år som toppleder. Jeg har hatt og har fortsatt en rekke ulike styreverv både i oppstartselskap, stiftelser, foreninger og fond, og større etablerte selskap. Dette innbefatter kunnskap om marked og selskap spesielt i energi, bygg, anlegg og eiendomsbransjen.

 

Resultater sikres ved å gripe muligheter med målrettet gjennomføringskraft