Resultatledelse-icon

Resultatledelse

Resultatledelse er en øvelsesbane for ledelse med fokus på forutsigbarhet, repetisjon og trening.
Resultatledelse omfatter flere områder som
  • Strategiutvikling
  • Utvikling av mål og KPIer
  • Kultur og verdier
  • Internkommunikasjon
  • Resultatsikring
  • Teamutvikling
  • ABC analyser
Selv om våre rådgivningstjenester dekker et bredt område fra organisasjons- og lederutvikling til prosjektsikring og salg, er det ett område vi i Considium er spesielt opptatt av: Resultatledelse. Resultatledelse vil på ulike måter inngå i alle våre oppdrag

Å innføre resultatledelse i en organisasjon innebærer å ”oversette” bedriftens strategi og resultatkrav til individuelle resultatkontrakter for ledere og medarbeidere. Hensikten er å skape engasjement og forpliktelse i hele organisasjonen og ikke minst skape en ledelsesprosess som utvikler organisasjonens beslutningsevne og gjennomføringsevne.

125_te_considium-4215-1

Tilnærming og arbeidsform

Vår tilnærming baserer seg på å benytte enkle og praktiske virkemidler i utvikling av måltall og arbeidsmål.

Ofte blir altfor mye tid og energi brukt opp i arbeidet med å utvikle strategier og å sette mål på basis av avanserte analysemodeller. Dette innebærer at vi sitter igjen med et dokument som er akademisk spennende, men lite egnet for praktisk bruk.

Utvikling av resultatledelse er ikke bruk av programvare, lange dager borte på kurs, eller anvendelse av komplekse metoder. Resultatledelse er utvikling på jobben – sammen med kolleger som har et felles ansvar for å oppnå resultater!

124_te_considium-4197

Resultatsikring

Å utvikle ansvar og forpliktelse i en organisasjon skjer gjennom å synliggjøre ledelsesarbeidet, og ikke i noen sammenheng er dette viktigere enn i forbindelse med resultatoppfølgingen.

Ingen rapporteringsverktøy eller -rutiner kan erstatte den synlige ledelsesprosessen i et resultatsikringsmøte!

Resultatsikring skal sørge for at vi tar bedre beslutninger raskere. I den forbindelse er det viktig å utvikle vår evne til å anvende den styringsinformasjonen som er tilgjengelig gjennom å etablere god og effektiv resultatoppfølging i hver enkelt avdeling, i tillegg til selskapets ledergruppe.

125_te_considium-4215-1

Hensikten med et godt resultatsikringsmøte er følgende:

Utvikle teamet...

ved å synliggjøre gruppens felles resultatansvar. Alle må utvikle kunnskap om hverandres ansvarsområder og bidra til hverandres suksess. Gruppens totale resultat er alltid det viktigste.

Bygge tillit og selvrespekt...

gjennom åpen og ærlig tilbakemelding om innsats og resultater. Det skal være lov å være kritisk, men også å vise stolthet over de resultater som er oppnådd.

Sikre styring...

ved å sette inn korrektive tiltak på et tidligst mulig tidspunkt for å nå avtalte mål. Møtet skal utvikles fra å være en statusgjennomgang til å bli et beslutningsmøte – hvor alle vet hva som nå må gjøres.

Skape motivasjon...

ved å gjøre resultatsikringsmøtene til et kreativt forum som hjelper den enkelte til å innfri sine mål og forpliktelser. Resultatoppfølgingen skal ikke jakte på syndebukker, men lete etter løsninger.