logo-icon

Tjenester

Hvordan kan vi hjelpe deg?
 
Resultatledelse-icon
Resultatledelse

Resultatledelse handler om å bruke enkle, praktiske virkemidler for å sikre resultater. Vi jobber sammen med deg og teamet ditt for å sette felles mål og retning.

Les mer om resultatledelse
Prosjektstyring-icon
Prosjektstyring

Prosjektstyring bygger organisasjonens evne til å se fremover, løse problemer, ha forutsigbarhet og sikre sluttresultatene i prosjektet. 

Lær mer om prosjektstyring
Økonomistyring-icon
Økonomistyring

Økonomistyring handler ikke om årsregnskapet eller om å betale fakturaer. Det handler om å ta rollen som forretningspartner, speider og garantist for god nattesøvn så prosjektene dine leverer som avtalt.

Les mer om økonomistyring
Teamutvikling-icon
Teamutvikling

Teamutvikling sikrer samhandling, utvikling av teamets evne til å spille hverandre gode, og trening på å gi og ta imot feedback.

Les mer om teamutvikling
leadership-icon
Lederutvikling

God ledelse er en forutsetning for å skape gode prosesser og for å få medarbeiderne motiverte og med på laget. Vi hjelper deg og teamet til å utvikle dere slik at dere skaper resultater og oppnår ønskete mål og ambisjoner.

Les mer om lederutvikling
Organisasjonsutvikling-icon
Organisasjonsutvikling

For at omstillingsarbeidet i en organisasjon skal lykkes er vi avhengige av at energien til alle dyktige medarbeidere kanaliseres i riktig retning og at det etableres en tydelig bedriftskultur med bevissthet rundt hva som er bedriftens overordnede mål og grunnleggende verdier. 

Les mer om organisasjonsutvikling
Styreutvikling-icon
Styreutvikling

 Å skape gode resultater i en organisasjon, avhenger i stor grad av hvordan styret opererer og hvordan styremedlemmene fungerer sammen.

Les mer om styreutvikling
Konflikthåndtering-icon
Konflikthåndtering

Opplever du konflikt på arbeidsplassen? Da er det viktig at du tar tak. Konflikter går ikke over av seg selv.

Les mer om konflikthåndtering
caoching-icon
Coaching

Vi tilbyr coaching som en kjerneaktivitet i alt utviklingsarbeid, i endringsprosesser og læring.

Les mer om coaching
kurs-icon
Kurs

Ledere trenger også læring og utvikling. Våre kurs er praktisk rettet og du vil få mange, gode konkrete verktøy som du umiddelbart kan ta i bruk i din jobb.

Les mer om våre kurs