Veksten vår har stagnert

Vi har behov for en enkel og tydelig ledelsesprosess som hjelper oss med å nå mål, og løse omfanget av oppgaver med knappe ressurser.

Hvordan skal vi vokse

Jeg vil vite mer om hva som bidrar mest til lønnsomhet, og hvordan jeg kan utfordre et allerede godt presterende team til å nå ambisiøse mål.

Jeg sliter med å samle laget

Lederteamet har et større potensiale – hva skal til for å forløse det? Hvordan skal jeg ta strategien over til handling?

Kraft i positiv feedback

Vi kan prestere bedre om vi river siloene og øker samhandlingen i teamet. Jeg ønsker at mitt lederskap utfordres på en positiv måte.

Konflikthåndtering gjort riktig

Jeg trenger hjelp til å løse opp konflikter slik at vi kan utvikle konstruktiv samhandling mot felles mål.

Kontroll på tallene

Jeg vil få orden på økonomien og bedre økonomistyringen.

«Vi våger å gjøre det enkelt»

For Considium handler det ikke om hva vi leverer, men hvordan vi gjør det. Vi hjelper ledere med å få teamet sitt med seg, slik at de sammen når mål og oppnår bedre resultater.  

Les mer om våre tjenester

092_te_considium-4007