«Vi våger å gjøre det enkelt»

Considium kjennetegnes først og fremst ved at konsulentene har bred erfaring, tør bruke enkle virkemidler og har et overordnet fokus på resultater oppnådd gjennom utvikling og bruk av kundens egne ressurser.  Som et resultat av dette skaper vi alltid langvarige relasjoner med våre oppdragsgivere.

 • Vi går rett på sak med fokus på resultat
 • Vi bruker enkle og praktiske metoder
 • Vi skaper forandring gjennom personlig forpliktelse
092_te_considium-4007

white-quote

Forpliktelse på resultat og frihet på aktivitet krever at ledere blir tydeligere på mål, evner å prioritere og gir medarbeiderne rom for å bidra og utvikle seg.

Forpliktelse på resultat – frihet på aktivitet

Considium har vi en klar filosofi i forhold til ledelse; når mål er satt og akseptert og verdier og spilleregler er på plass, må ledelsen gi frihet og handlingsrom slik at alle kan yte sitt beste!

«Forpliktelse på resultat og frihet på aktivitet» krever at ledere blir tydeligere på mål, evner å prioritere og gir medarbeiderne rom for å bidra og utvikle seg.

Den tradisjonelle måten å drive ledelse på har vært forpliktelse på – og kontroll av – aktiviteter. Vi tenker på en helt annen måte og fokuserer på at forpliktelse på resultat vil skape en prestasjonskultur som utløser initiativ og vilje til å ta et helhetlig ansvar.

Considiums kjerneverdier

Avtalefast:
 • Vi holder avtaler - i den rekkefølge de er inngått
 • Vi leverer som avtalt
 • Vi står bak og støtter felles  initiativ vi er enige om
Mot:
 • Vi våger å utfordre og bli utfordret
 • Vi våger å gjøre det enkelt
 • Vi går åpent inn i det uforutsette
Omsorg:
 • Vi er tilgjengelige for kunden når kunden trenger oss
 • Vi hjelper hverandre til å lykkes
 • Vi bryr oss - om hele mennesket
Likeverd:
 • En for alle - alle for en
 • Vi dyrker forskjellighet
 • Vi opptrer likeverdig med våre oppdragsgivere, med gjensidig respekt

 

 

Nøkkelinformasjon

 • 1985

  Selskapet ble etablert som egen enhet i EB-konsernet under navnet EB Management Consultants.

 • 1990

  Selskapet endret navn til Considium Consulting Group AS og 100% av selskapet ble kjøpt av de ansatte

 • 2010

  Considium omsatte for 35 mill. fordelt på 130 kunder innen privat og offentlig sektor

 • 2013

  Considium ble kåret til Årets konsulentselskap

 • 2016

  Selskapet ble etablert som egen enhet i EB-konsernet under navnet EB Management Consultants.

 • 2020

  Considium er i dag eiet og ledet av 22 partnere med allsidig ledererfaring fra norsk næringsliv.

Hva sier våre kunder?

Tilbakemeldinger er viktig for at vi skal kunne levere gode tjenester. Slik vurderer de oss:

 

score1

Verdi for pengene

 

 

score1

Verdi for pengene

 

 

score1

Verdi for pengene

 

 

score1

Verdi for pengene

 

 

score1

Verdi for pengene