«Vi våger å gjøre det enkelt»

Considium kjennetegnes først og fremst ved at konsulentene har bred erfaring, tør bruke enkle virkemidler og har et overordnet fokus på resultater oppnådd gjennom utvikling og bruk av kundens egne ressurser.  Som et resultat av dette skaper vi alltid langvarige relasjoner med våre oppdragsgivere.

 • Vi går rett på sak med fokus på resultat
 • Vi bruker enkle og praktiske metoder
 • Vi skaper forandring gjennom personlig forpliktelse
092_te_considium-4007

white-quote

Forpliktelse på resultat og frihet på aktivitet krever at ledere blir tydeligere på mål, evner å prioritere og gir medarbeiderne rom for å bidra og utvikle seg.

Forpliktelse på resultat – frihet på aktivitet

Considium har vi en klar filosofi i forhold til ledelse; når mål er satt og akseptert og verdier og spilleregler er på plass, må ledelsen gi frihet og handlingsrom slik at alle kan yte sitt beste!

«Forpliktelse på resultat og frihet på aktivitet» krever at ledere blir tydeligere på mål, evner å prioritere og gir medarbeiderne rom for å bidra og utvikle seg.

Den tradisjonelle måten å drive ledelse på har vært forpliktelse på – og kontroll av – aktiviteter. Vi tenker på en helt annen måte og fokuserer på at forpliktelse på resultat vil skape en prestasjonskultur som utløser initiativ og vilje til å ta et helhetlig ansvar.

Kåret til Årets konsulent-selskap 2013.

Les juryens begrunnelse:

Considium Consulting Group har siden starten i 1985 vært en drivende kraft for bruk av enkle konsulentvirkemidler og har et overordnet fokus på resultater oppnådd gjennom involvering av kundens egne ressurser. Selskapets faglige fundament er solid og oppsummeres i boken ‘Resultatledelse i teori og praksis!’ ført i pennen av grunnlegger John-Erik Stenberg.

I sitt arbeid med Norsk Gjenvinning skulle Considium sørge for gjennomføringskraft i forbindelse med den omstilling konsernet er inne i. Utgangspunktet var å samle konsernets mange divisjoner under en felles kultur og iverksette tiltak for raskt å få frem en adferd som fremmer lagånd, ser fremover og fokuserer på resultatet. Konsulentenes arbeid har medført en omfattende og ønsket adferd som fremmer lagånd, ser fremover og fokuserer på resultatet. Konsulentenes arbeid har medført en omfattende og ønsket adferdsendring i alle ledergrupper som har tatt i bruk selskapets metodikk for resutlatledelse. Det vektlegges at en tett oppfølging av interne ressurser har sikret resultater, fremmet lagånd og et ønske om å hjelpe hverandre.

 

 

Nøkkelinformasjon

 • 1985

  Selskapet ble etablert som egen enhet i EB-konsernet under navnet EB Management Consultants.

 • 1990

  Selskapet endret navn til Considium Consulting Group AS og 100% av selskapet ble kjøpt av de ansatte

 • 2010

  Considium omsatte for 35 mill. fordelt på 130 kunder innen privat og offentlig sektor

 • 2013

  Considium ble kåret til Årets konsulentselskap

 • 2016

  Selskapet ble etablert som egen enhet i EB-konsernet under navnet EB Management Consultants.

 • 2020

  Considium er i dag eiet og ledet av 22 partnere med allsidig ledererfaring fra norsk næringsliv.