considium-logo-icon
Hvorfor velge Considium

Hos oss møter du erfarne rådgivere med omfattende ledererfaring fra private og offentlige virksomheter. Vår arbeidsform har alltid vært praktisk, meget personlig og sterkt resultatrettet.

Bli kjent med oss
wheel-with-cogs-1
Hvordan jobber Considium

Vår tilnærming handler om å bistå deg som leder for å best mulig nå dine resultater. Vi er best på å  utnytte de ressursene og den kunnskapen som allerede finnes hos deg.

Les mer om vår tilnærming
considium-home
Hva er Considium

For Considium handler det ikke om hva vi leverer, men hvordan vi gjør det. Vi hjelper ledere med å få teamet sitt med seg, slik at dere sammen når målene og oppnår bedre resultater. 

Les mer om oss

Resultatledelse

Resultatledelse handler om å bruke enkle, praktiske virkemidler for å sikre resultater. Vi jobber sammen med deg og teamet ditt for å sette felles mål og retning.

  • Utvikler organisasjonens beslutnings- og gjennomføringsevner.
  • Enkelt og praktisk – helt uten avanserte analysemodeller.
  • Oversetter overordnede strategi- og resultatkrav til ledere og medarbeidere.

Les mer om resultatledelse

125_te_considium-4215-1

Lederutvikling

Lederutvikling handler om å gjøre deg i bedre stand til å lede deg selv, lede andre og lede i endring. Vi jobber aktivt med deg i din arbeidshverdag, både operativt og strategisk.

  • Tar utgangspunkt i virksomhetens problemstillinger og forbedringsbehov.

Les mer om lederutvikling

070_te_considium-2536

Prosjektsikring

Prosjektsikring bygger organisasjonens evne til å se fremover, løse problemer, ha forutsigbarhet og sikre sluttresultatene i prosjektet.

  • Fokus på forpliktelse og ansvar for egne leveranser og prosjektet i sin helhet.
  • Hjelper deg å håndtere avhengigheter mellom prosjekter og delprosjekter.
  • Identifiserer flaskehalser og barrierer

Les mer om prosjektsikring

117_te_considium-4160

Våre fagartikler og eventer

Boken om resultatsikring

Kjøp boken om resultatledelse 

John–Erik Stenberg har revidert og utvidet sin bok om resultatledelse. Boken er basert på en bred erfaring i hvordan resultatledelse kan brukes i praksis – og hvordan ledelse kan drives på en enklere måte.

Boken koster kr 220,-

Les mer
iStock-1150572097@2x

Les mer om våre kurs her

Våre kurs er praktisk rettet og du vil få masse gode, konkrete verktøy som du umiddelbart kan ta i bruk i din jobb. 

Alle kursene kjøres digitalt, men kan også gjennomføres som bedriftsinterne kurs.

Les mer
considium-ansatte

Se våre kommende webinarer her

Vi holder stadig nye webinarer hvor du kan delta gratis for å lære mer om våre fagområder. 

Webinarene holdes av våre dyktige partnere som har lang erfaring og som gjerne deler denne med deg. 

Les mer